Laatu ja ympäristö

Olemme ylpeitä työstämme ja otamme ympäristöasiat vakavasti.

Laatu

Laatu syntyy halusta tehdä työ kerralla oikein ja valmiiksi, aidosta kiinnostuksesta asiakkaan tarpeita kohtaan.  Palveluhalukkuus, vastausnopeus ja yhteydenpito asiakkaisiimme ovat keskeisiä arvoja toiminnassamme.

Tavoitteenamme on asiakkaidemme varaukseton tyytyväisyys. Tavoitteen saavuttamiseksi valmistamme asiakkaan odotusten mukaisia tuotteita ja palveluja.

Toimitamme työmme lopputuloksen ennalta sovitulla tavalla ja ennalta sovitun aikataulun mukaisesti.

Laadun ylläpitämiseksi panostamme henkilökuntamme osaamisen ja ammattitaidon lisäämiseen jatkuvan koulutuksen ja työssäoppimisen muodossa.

Ympäristö

Me Easy-Cad Oy:ssä sitoudumme noudattamaan ympäristölakeja ja -asetuksia sekä muita viranomaisvaatimuksia.

Toimintamme aiheuttamat keskeiset ympäristövaikutukset ovat tiedossamme. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotantotapojamme niin, että saavutamme ympäristölle aiheuttamassamme kuormituksessa alhaisemman tason tulevaisuudessakin.

Käyttämällä korkeatasoista ja nykyaikaista tekniikkaa pystymme vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Pyrimme käyttämään energiaa tehokkaasti ja säästeliäästi. Tuotannossa pyrimme käyttämään ympäristöä vähemmän kuormittavia kemikaaleja ja materiaaleja. Pyrimme siihen että toimenpiteet ovat ympäristönsuojelun kannalta tehokkaita, mutta kuitenkin kustannuksiltaan kohtuullisia sekä toteuttamiskelpoisia käytännön työssä.

Mielestämme ympäristötietoisuus kuuluu nykypäivänä kiinteänä osana koko henkilökunnan ammattitaitoon. Henkilökuntaamme koulutetaan niin, että he voivat hoitaa tehtävänsä ympäristön kannalta vastuullisesti. Kerromme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ympäristöasioistamme ja otamme huomioonheidän toivomuksensa. Tiedotamme alihankkijoillemme ja edellytämme heiltä toimintaa, joka sopii ympäristöpolitiikkaamme.

Sitoudumme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan tätä ympäristöpolitiikkaa.

Easy-Cad Oy

Hirsimetsäntie 19 FI-15200,
LAHTI FINLAND
Y-tunnus 0851203-5

Sivun toteuttaa: Sanavarma