Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, 24.5.2018
Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§
EU tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä

Easy-Cad Oy
Hirsimetsäntie 19
15200 Lahti
myynti@easycad.fi
Y-tunnus 0851203-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ville Ansaharju
s-posti: Ville.Ansaharju@easycad.fi

Rekisterin nimi

Easy-Cad Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:
• Henkilön nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
Käytämme sivuillamme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet voi kieltää selaimen
asetuksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöitä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään asiakkuuteen liittyvissä
yhteyksissä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Easy-Cad Oy ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Asiakassuhteen niin vaatiessa, tietoja voidaan luovuttaa Easy-Cd Oy:n alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki tieto säilytetään luottamuksellisena ja tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Digitaalinen aineisto on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla

Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla. Tietokannat ja palvelimet sijaitsevat lukitussa tilassa ja niihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastus tai poistamispyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot mainittu aiemmin) ja pyyntöön tulee liittää todistus henkilöllisyydestä (skannattuna tai kopiona).

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja
palautteisiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki tieto säilytetään luottamuksellisena ja tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Digitaalinen aineisto on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla.

Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla. Tietokannat ja palvelimet sijaitsevat lukitussa tilassa ja niihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastus- tai poistamispyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot mainittu aiemmin) ja pyyntöön tulee liittää todistus henkilöllisyydestä (skannattuna tai kopiona).

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Easy-Cad Oy

Hirsimetsäntie 19 FI-15200,
LAHTI FINLAND
Y-tunnus 0851203-5

Sivun toteuttaa: Sanavarma